Nadační Fond Cerebrum

Cranial movement

Podpora charitativních, sociálních, školských, vzdělávacích, zdravotnických, ekologických, kulturních a sportovních aktivit a projektů k využití volného času mládeže. Vzdělávání fyzioterapeutů v Kraniosakrální terapii a Viscerální manipulací se realizuje v České republice již od roku 2008 v rámci vzdělávacího akreditovaného zařízení MZ ČR Mgr. Heleny Touškové

Účely nadačního fonduKraniosakrální terapie

Podpora využití kraniosakrální terapie a viscerální manipulace k léčbě pacientů s multifokálním postižením.

Vzdělávání

Podpora vzdělávání fyzioterapeutů a lékařů v kraniosakrální terapii a viscerální manipulaci.

Certifikovaný kurz s akreditací

Vytvoření základny pro výuku certifikovaného kurzu s akreditací Ministerstva zdravotnictví české republiky pro fyzioterapeuty se získáním zvláštní odborné způsobilosti v kraniosakrální terapii a viscerální manipulaci.

Podpora zajištění proplácení pojišťovny

Podpora zajištění možnosti proplácení kraniosakrální terapie a viscerální manipulace ze všeobecného zdravotního pojištění.

Informovanost o léčebných účincích

Podpora všeobecné informovanosti o léčebných účincích kraniosakrální terapie a viscerální manipulace.

Kongresy, semináře, školení...

Podpora pořádání odborných kongresů, seminářů, školení a odborných setkání.

Prezentace výsledků fondu

Prezentace výsledků nadačního fondu projektu Cerebrum v rámci odborné veřejnosti.

Pomoc občanům se vzdělávat

Pomoc občanům při jejich vzdělávání formou příspěvků na úhradu účasti v rekvalifikačních a vzdělávacích kurzech, včetně příspěvků na úhradu účasti na odborných konferencích.

Rozsahlá spolupráce

Spolupráce s jinými nadacemi, nadačními fondy a pojišťovnami.

Využití volného času mládeže

Podpora charitativních, sociálních, školských, vzdělávacích, zdravotnických, ekologických, kulturních a sportovních aktivit a projektů k využití volného času mládeže.

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Kontakt

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou N 1259 a zastoupený předsedou správní rady MUDr. Markétou Kolátorovou Vranou. Většina nadací a nadačních fondů nabízí pacientům pouze příspěvky na zdravotní pomůcky. Naše nadace nabízí pacientům s multifokálním postižením zlepšení zdravotního stavu, a to hlavně dětským pacientům díky plasticitě centrálního nervového systému. Jedná se především o poruchy pozornosti, hyperaktivitu, specifické poruchy učení, DMO aj Vytvořením široké základny zdravotníků poskytujících fyzioterapeutickou léčbu kraniosakrální terapií a viscerální manipulací chceme vytvořit platformu k zahájení jednání se zdravotními pojišťovnami o proplácení dané léčby ze všeobecného zdravotního pojištění.

 • Bankovní spojení

  270706660/0300
  Bankovní účet vedený u ČSOB na adrese
  Václavské náměstí 32, 115 20, Praha 1
 • Sídlo

  Slezská 2315/62
  120 00 Praha 2
  Vinohrady