Nadační Fond Cerebrum Cranial movement

Výroční zpráva 2020


Vážení přátelé,

v roce 2020 jsme se snažily pokračovat stejně intenzivně v naší práci jako v posledních 5 letech, ale nebylo to jednoduché, díky opakovanému nouzovému stavu na jaře i na podzim a v zimě tohoto roku díky pandemii SARS-COV/ 2/2019. Mnoho rodičů našich hendikepovaných pacientů se bálo navštěvovat lékařská zařízení, kde bylo větší riziko infekce koronavirem. I přes tyto nepříznivé podmínky jsme všem našim pacientům poskytovaly péči, jak jsme si ji nastavily v uplynulých letech.

Bylo provedeno 591 terapií, z toho 345 proplacených nadačním fondem, ostatní byly provedeny bezplatně předsedkyní a zakladatelkou Nadačního fondu CerebruM Cranial Movement. Na podzim roku 2020 se objevila nutnost poskytnutí léčby pacientům s postkovidovými symptomy a z toho vyplynulo i menší zastoupení kraniosakrálních terapií pro nadační pacienty. V péči nadačního fondu je 297 pacientů, z toho 12 dospělých a 285 dětí. Za nelehký rok 2020 přibylo 34 dětí a dva dospělí pacienti.

malba

Práce Nadačního fondu byla prezentována minulý rok v Calgary v Kanadě a v Santa Barbaře v Kalifornii.

Diagnóza, pro které k nám pacienti dochází se nezměnily. K dětským mozkovým poruchám, autismu, mozečkovému syndromu, skoliózám, přibyla centrální mozková příhoda, emoční labilita s panickými stavy, mozková sarkoidóza neznámé etiologie, epilepsie.

malba 2

Nově zařazené diagnózy:

Spinální svalová atrofie typ 1.- 4., typ 1 je nejzávažnější forma, někdy se nazývá nemoc Werdning – Hoffmanova. Děti s tímto typem onemocnění mají limitovaný pohyb, neudrží se sami v sedu, mají problémy s dýcháním, s přijímáním potravy a polykáním.

malba 2

Pokroky našich pacientů:

Pacient MG, 3 roky přichází pro takřka kompletní parézu brachiálního plexu vpravo pro prodělané aseptické myelitidě krční páteře s přechodnou kvadruparézou. Terapie byla několikrát přerušena pro Covid 19. I přesto se mění psychické nastavení, méně negativistický, lepší spolupráce při rehabilitaci.

Pacientka LD, 6 měsíců, přijata k terapii poruchy pohybu při geneticky potvrzené spinální svalové atrofii typ 1a. Po to deseti terapiích se zlepšil úchop, udrží hračku a zmírnilo se zahlenění a dýchání.

malba 2

Pacientka RN, 4 roky, přijata pro pomalý PMV, poruchy koncentrace, negativismus, poruchy spánku a následnou hospitalizací v 1,5 roce pro rotaviry. Po deseti terapiích lepší koncentrace, zlepšena komunikace a spolupráce s okolím. Lépe spí.

Pacient ID, 2 roky, přijat pro nerovnoměrný psychomotorický vývoj, špatně komunikuje, porušena koncentrace a porozumění. Dle psychologického vyšetření jde o poruchu senzorického zpracování včetně prozódie, orálně motorické dyspraxie bez postižení intelektu. To vše se po deseti terapiích výrazně zlepšilo. Po dalších deseti sezeních se prodloužila doba soustředění, v miniškolce se domluví rukama nohama, snaží se komunikovat.

malba 2

Pacient ECH, 5 let, přijat pro výraznou emoční instabilitu. Po deseti terapiích se výrazně zklidnil, začal spolupracovat na logopedii, upevnil hlásky R, Ř, a dle matky z pytle blech se stal předškolák.

Pacientka MD, 2 roky, léčena pro mozečkový syndrom nejasné etiologie, se již v roce 2019 posadila a sama začala chodit kolem stolečku, se za minulý rok výrazně zlepšila. Po dokončených deseti terapiích sama sedí, bez nutnosti podpory. A za ruku chodí. Po dalších deseti terapiích sama přešla pokoj, a po absolvování dalších 3 začala chodit bez jakékoliv podpory. Dále začala používat tři slova „mami, babi, mimi“. Na podzim začala chodit do speciální školky, čímž došlo k výraznému zlepšení komunikace.

malba 2

Pacientka ZV, 16 let, doporučena v roce 2019 operace skoliózy. Po deseti terapiích zlepšena skolióza o 10 stupňů, po dalších patnácti v roce 2020 zlepšení dle ortopedického vyšetření o další 3,5 stupně.

Pacient MJ, 13 let, přijat k léčbě pro prodělanou herpetickou encefalitidu v 11 měsících. Velký pokrok nastal v roce 2018 v osobní hygieně a sebeobsluze skoro po tří letech léčby. V roce 2019 přešel do jiné školy a začal více komunikovat a vzdělávat se. V roce 2020 po pěti letech léčby začal sám jíst. Komunikuje ve větách.

malba 2

Pacientka VR, 43 let, přijata pro sarkoidózu mozku, po deseti terapiích se snížilo motání a bolest hlavy natolik, že mohla začít jezdit na kole.

Bohužel se nám nepodařilo, kvůli probíhající pandemii koronaviru, se spojit s pacienty, kteří začali i přes fyzický hendikep navštěvovat normální základní školu. Snad se to podaří je znovu zařadit do stále probíhající studie v roce 2021.

Kontakt

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou N 1259 a zastoupený předsedou správní rady MUDr. Markétou Kolátorovou Vranou. Většina nadací a nadačních fondů nabízí pacientům pouze příspěvky na zdravotní pomůcky. Naše nadace nabízí pacientům s multifokálním postižením zlepšení zdravotního stavu, a to hlavně dětským pacientům díky plasticitě centrálního nervového systému. Jedná se především o poruchy pozornosti, hyperaktivitu, specifické poruchy učení, DMO aj Vytvořením široké základny zdravotníků poskytujících fyzioterapeutickou léčbu kraniosakrální terapií a viscerální manipulací chceme vytvořit platformu k zahájení jednání se zdravotními pojišťovnami o proplácení dané léčby ze všeobecného zdravotního pojištění.

 • Bankovní spojení

  270706660/0300
  Bankovní účet vedený u ČSOB na adrese
  Václavské náměstí 32, 115 20, Praha 1
 • Sídlo

  Slezská 2315/62
  120 00 Praha 2
  Vinohrady