Nadační Fond Cerebrum

Cranial movement

Číslo účtu: 270706660/0300

Sídlem: Slezská 2315/62, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 602 200 119, IČ 04248562
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou N 1259 a zastoupený předsedou správní rady MUDr. Markétou Kolátorovou Vranou.

Většina nadací a nadačních fondů nabízí pacientům pouze příspěvky na zdravotní pomůcky.
Naše nadace nabízí pacientům s multifokálním postižením zlepšení zdravotního stavu, a to hlavně dětským pacientům díky plasticitě centrálního nervového systému. Jedná se především o poruchy pozornosti, hyperaktivitu, specifické poruchy učení, DMO aj ...
Vytvořením široké základny zdravotníků poskytujících fyzioterapeutickou léčbu kraniosakrální terapií a viscerální manipulací chceme vytvořit platformu k zahájení jednání se zdravotními pojišťovnami o proplácení dané léčby ze všeobecného zdravotního pojištění.
Číslo účtu: 270706660/0300. Bankovní účet vedený u ČSOB na adrese Václavské náměstí 32, 115 20 Praha 1
logo Cerebrum
Účely nadačního fondu
  • Podpora využití kraniosakrální terapie a viscerální manipulace k léčbě pacientů s multifokálním postižením.
  • Podpora vzdělávání fyzioterapeutů a lékařů v kraniosakrální terapii a viscerální manipulaci.
  • Vytvoření základny pro výuku certifikovaného kurzu s akreditací Ministerstva zdravotnictví české republiky pro fyzioterapeuty se získáním zvláštní odborné způsobilosti v kraniosakrální terapii a viscerální manipulaci.
  • Podpora zajištění možnosti proplácení kraniosakrální terapie a viscerální manipulace ze všeobecného zdravotního pojištění.
  • Podpora všeobecné informovanosti o léčebných účincích kraniosakrální terapie a viscerální manipulace.
  • Podpora pořádání odborných kongresů, seminářů, školení a odborných setkání.
  • Prezentace výsledků nadačního . projektu Cerebrum v rámci odborné veřejnosti.
  • Pomoc občanům při jejich vzdělávání formou příspěvků na úhradu účasti v rekvalifikačních a vzdělávacích kurzech, včetně příspěvků na úhradu účasti na odborných konferencích.
  • Spolupráce s jinými nadacemi, nadačními fondy a pojišťovnami.
  • Podpora charitativních, sociálních, školských, vzdělávacích, zdravotnických, ekologických, kulturních a sportovních aktivit a projektů k využití volného času mládeže.
Vzdělávání fyzioterapeutů v Kraniosakrální terapii a Viscerální manipulací se realizuje v České republice již od roku 2008 v rámci vzdělávacího akreditovaného zařízení MZ ČR Mgr. Heleny Touškové.
wwww.htinstitut.cz / www.upledgerinstitute.cz